otwarcie

Słownik języka polskiego PWN*

otwarcie I
1. «szczerze, wprost»
2. «jawnie»
otwarcie II
1. «bycie otwartym, czynnym»
2. «początek partii, rozgrywki rozgrywany według określonych reguł»
otwarcie ksiąg rachunkowych «wpisanie do ewidencji stanów składników majątku i źródeł jego finansowania na początek roku obrotowego na podstawie bilansu zamknięcia zamykającego poprzedni rok obrotowy»
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego