ozdobny

Wielki słownik ortograficzny PWN

o•zdob•ny; -niej•szy

Słownik języka polskiego PWN

ozdobny
1. «mający ozdoby»
2. «o wymowie, stylu: obfitujący w przenośnie, zwroty retoryczne»
3. «będący ozdobą»

• ozdobnie • ozdobność
kiściec ozdobny «ptak łowny o barwnym upierzeniu, żyjący w lasach Himalajów»
rośliny ozdobne «grupa roślin uprawianych do celów dekoracyjnych»

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Porady językowe

lustro weneckie raz jeszcze
29.10.2007
Kilka dni temu w odpowiedzi na pytanie czytelniczki jeden z językoznawców poradni doradzał używanie określenia lustro weneckie zamiast fenickie. Tymczasem wg elektronicznego Słownika poprawnej polszczyzny PWN z 2004 roku lustro weneckie to XVIII-wieczne ozdobne lustro, a więc zupełnie co innego niż lustro, które z jednej strony jest oknem – a najprawdopodobniej takie miała na myśli autorka pytania. Również Wikipedia rozróżnia te dwa terminy.
aplikacja
25.09.2002
Dzień dobry,
Pragnę zasięgnąć porady dotyczącej wyrazu aplikacja. Nie chodzi mi o element ozdobny ani o praktykę prawniczą, ale o podanie. W wielu miejscach przyjęło się, że aplikacja to po prostu podanie. „Prosimy o przysłanie aplikacji...”, „aplikacja złoszeniowa” to jedne z wielu przykładów stosowania wyrazu w nowym znaczeniu. Czy jednak takie użycie „aplikacji” jest dopuszczalne?
autoprezentacja
6.05.2012
Pewien doktor nauk prawnych napisał w swoim profilu na stronie uczelni tak: „Moje zainteresowania ogniskują się wokół prawa pracy”. Jestem przekonany, że jest to zbędne „upiększanie” tego, co można by oddać prostymi słowami, np. „Moje zainteresowania dotyczą (przede wszystkim) prawa pracy”. Czy moje rozumowanie jest słuszne?

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
 • ... ukrywający za kolumnami krużganka pełne ornamentów wnętrze, dekoracje i kompozycje, ozdobne schody i sale. Bibliotekę oddano do publicznego użytku 5 maja...
 • ... kierunkowy zero dwadzieścia dwa. Wróćmy do naszego,do tej części ozdobnej naszego ogrodu, mówiłyśmy o trawnikach, a kwiaty podobnie traktujemy?
  Tak...
 • ... Boże
  Przyjmij do siebie
  Lucy McKelly

  Nieco dalej,
  Tuż przy
  ozdobnym ogrodzeniu,
  Znajduje się sektor dla dzieci.

  W ostrym świetle
  Błyszczą...

Encyklopedia PWN

kiściec ozdobny, bażant lśniący, Lophophorus impeyanus,
gat. bażanta;
ozdobne rośliny, dekoracyjne rośliny,
rośliny roczne, 2-letnie, byliny, drzewa i krzewy, wyróżniające się pięknymi kwiatami, owocami, oryginalnym ulistnieniem lub pokrojem, uprawiane w ogrodach, na terenach zielonych, w mieszkaniach i szklarniach, gł. w celach dekoracyjnych;
grupa ras gołębi;
grupa ozdobnych bylin z klasy jednoliściennych wyróżniana w ogrodnictwie ozdobnym ze względu na obecność podziemnych, spichrzowych organów zw. cebulami
wieloletnie rośliny zielne, często łączone, ze względu na metody uprawy, w jedną grupę z roślinami cebulowymi;

Synonimy

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego