później

Słownik języka polskiego PWN*

późno
1. «wieczorem lub w nocy»
2. «pod koniec jakiegoś czasu lub okresu»
3. «po upływie czasu dłuższego niż zwykle lub niż oczekiwano»
4. «będąc w stosunkowo zaawansowanym wieku»
5. później «po jakimś wydarzeniu, po upływie jakiegoś czasu»
6. najpóźniej «najdalej, najdłużej, nie później niż...»
późno- «pierwszy człon wyrazów złożonych wskazujący na późną, końcową fazę okresu nazwanego drugim członem złożenia»
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego