płaski

Wielki słownik ortograficzny PWN*

płaski (nie wypukły ani nie wklęsły; od: Płaska); -scy
Płaska (miejscowość w Suwalskiem) -kiej; przym.: płaski

Słownik języka polskiego PWN*

płaski
1. «niemający wyniosłości i wgłębień, stanowiący płaszczyznę»
2. «trywialny, pospolity; też: powierzchowny»

• płasko • płaskość
bieg płaski
1. «bieg bez przeszkód, rozgrywany na bieżni»
2. «w narciarstwie: bieg po równym terenie»
druk płaski «technika drukowania z formy, w której elementy drukujące i niedrukujące położone są na tej samej płaszczyźnie»

Synonimy

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego