p.n.e.

Wielki słownik ortograficzny PWN

p.n.e. (= przed naszą erą)

Porady językowe

skrót u.p.e.a.
6.03.2014
Dzień dobry!
W tekstach prawniczych Ustawę z dnia 17 czerwca 1966 o postępowaniu egzekucyjnym w administracji często określa się skrótem u.p.e.a. Czy ten skrót jest utworzony poprawnie?
Z góry dziękuję za odpowiedź.
litery a głoski
10.02.2005
Mam nauczyć głoskowania fonetycznego sześciolatka (konkurs). Jak należy przegłoskować (pomijam zapis fonetyczny): dżem (dż-e-m) czy (d-ż-e-m), kiosk (ki-j-o-s-k), fiołek (fi-j-o-ł-e-k), ekierka (e-ki-e-r-k-a), odznaka (o-dz-n-a-k-a) czy (o-d-z-n-a-k-a), boisko (b-o-j-i-s-k-o), batalion (b-a-t-a-li-i-o-n), artyleria (a-l-t-y-l-ri-j-a), majeranek (m-a-j-e-r-a-n-e-k), przyjeżdżają (p-sz-y-j-e-ż-dż-a-j-o-m)?
Bardzo proszę o pomoc i szybką odpowiedź. Dziękuję.
Hanna Muchewicz
o zapisie dat raz jeszcze
17.11.2009
Wiem, że okres czasu wyrażony latami zapisujemy jak każdy zakres liczbowy, czyli z dywizem bądź półpauzą bez spacji, np. 1989-2004. Czy zakres wyznaczony dokładnymi datami powinien być zapisany 3 III 1989-5 V 2004, czy też 3 III 1989 – 5 V 2004? A co w sytuacji: 1845-ok. 1913? Gdy mówimy o stuleciach, to mamy ziemie polskie w XIX-XX czy w XIX – XX w.?

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
  • ... Seleucydów i królestwo Macedonii pod panowaniem Antygonidów.
    W roku 320
    p.n.e. Ptolemeusz I wciela Judę do swego państwa. Nad narodem żydowskim...
  • ... plemieniem Golęszyców na miejscu osady kultury łużyckiej z V w. p. n. e. - 112km GUMNA. Z wysoko położ. lasku (379m) widok na Cieszyn...
  • ... lata z nierządnicą i z kobietą zamężną. Izajasz (VIII wiek p.n.e.) chodził po mieście nago, by ostrzec mieszkańców Jerozolimy, że Jahwe...

Encyklopedia PWN

skrót przed naszą erą,
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Młodzieżowe Słowo Roku 2020

Przyłącz się do V edycji plebiscytu PWN i zgłoś swoją propozycję.
UWAGA! Zgłoszone słowo nie musi być nowe, slangowe, ani najczęstsze. Doceniamy istotność tematu oraz kreatywność języka!
Powiedz o plebiscycie swoim znajomym.

Głosy można oddawać do
30 listopada 2020 r.

Wyślij
Weź udział w akcji „Młodzieżowe Słowo Roku 2020”!