pałatka

Wielki słownik ortograficzny PWN

pałat•ka -t•ce, -t•kę; -tek

Słownik języka polskiego PWN

pałatka
1. «brezentowa płachta do sporządzania prowizorycznych namiotów, służąca też jako okrycie»
2. «płaszcz lub namiot z takich płacht»

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego