pańszczyzna

Wielki słownik ortograficzny PWN

pań•szczyzna -yź•nie, -yznę ,

Słownik języka polskiego PWN

pańszczyzna
1. «w okresie feudalizmu: obowiązek wykonywania przez chłopów różnego rodzaju prac na rzecz pana»
2. «uciążliwy obowiązek»

• pańszczyźniany

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Porady językowe

adres powitalny
3.07.2009
Droga Poradnio,
co myślisz o zwrocie adres powitalny, występującym jako określenie krótkiego wystąpienia otwierającego konferencję, zebranie, zgromadzenie itd., wygłaszanego przez jakąś ważną osobę, przewodniczącego, gościa honorowego itd.? Po angielsku – welcome address – czy to nie jest kalka z angielskiego? Czym to zastąpić? Czy radzisz unikać tego zwrotu?
Pozdrawiam,
Krystian Ignasiak
waad
13.09.2012
Jak powinno się pisać słowo waad (sejm) – wielką czy małą literą, także z przymiotnikiem, np. waad litewski czy Waad Litewski, analogicznie jak Waad Czterech Ziem?
Dziękuję i pozdrawiam

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
  • ... 2) Robot-patent z 1786 r. (Robot - niemiecka, popularna nazwa pańszczyzny) określał drobiazgowo sposób jej egzekwowania. Wyznaczał też jej maksimum na...
  • ... przestawianiu się na służbę najemną. Najważniejszym ich celem było utrzymanie pańszczyzny, dlatego nie chcieli zrzec się swoich praw do ziemi chłopskiej...
  • ... redagowanych odezwach starał się pogłębiać tendencję Manifestu, głosił natychmiastowe ustanie pańszczyzny, obniżkę podatków, darmowe rozdawnictwo soli. Bezrolnym obiecywał ziemię po zakończeniu...

Encyklopedia PWN

przymusowa praca i posługi chłopa na rzecz pana feudalnego w zamian za użytkowanie gospodarstwa, stanowiące jeden z przejawów poddaństwa chłopów;
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego