pal

Wielki słownik ortograficzny PWN*

PAL (= Polska Akademia Literatury) PAL-u a. ndm
PAL (= Phase Alternation Line – system telewizji kolorowej) PAL-u: system PAL
pal -la; -le, -li a. -lów

Słownik języka polskiego PWN*

PAL «system telewizji kolorowej»
pal I «słup wbijany w grunt, służący do podtrzymywania konstrukcji lub do przywiązywania czegoś»
pal II «komenda wojskowa: strzelaj!»
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego