pal

Wielki słownik ortograficzny PWN

PAL (= Polska Akademia Literatury) PAL-u a. ndm
PAL (= Phase Alternation Line – system telewizji kolorowej) PAL-u: system PAL
pal -la; -le, -li a. -lów
pali (język) ndm
Palach: Jan Palach, Palacha, o Palachu
palić -lę, -lą; -l•cie

Słownik języka polskiego PWN

PAL «system telewizji kolorowej»
pal I «słup wbijany w grunt, służący do podtrzymywania konstrukcji lub do przywiązywania czegoś»
pal II «komenda wojskowa: strzelaj!»
palący II «osoba, która pali papierosy»
• paląca
pali «najstarszy język średnioindoaryjski, używany do dziś jako język liturgiczny przez buddystów»
• palijski
palić
1. «rozniecać i podtrzymywać ogień w celu ogrzania wnętrza, gotowania, oświetlenia itp.»
2. «włączać urządzenie będące źródłem światła»
3. «niszczyć coś ogniem»
4. «wciągać do płuc dym z żarzącego się papierosa, fajki, cygara i go wydmuchiwać»
5. «oddziaływać na kogoś lub na coś wysoką temperaturą»
6. «wywoływać uczucie pieczenia, silnego gorąca, piekącego bólu»
7. «przygotowywać coś, poddając to działaniu wysokiej temperatury»
8. «wywoływać jakieś silne, męczące uczucie»
9. «popełniać błąd przy wykonywaniu skoku, rzutu itp.»
10. daw. «strzelać»
11. daw. «mówić coś szybko, bez namysłu»
bierne palenie «mimowolne wdychanie przez osobę niepalącą szkodliwych substancji wydzielających się podczas palenia tytoniu»
• bierny palacz
magnezja palona «tlenek magnezu, substancja stosowana w przemyśle i lecznictwie»
• magnezjowy
palący I
1. «gorący, parzący»
2. «ostry, wywołujący uczucie pieczenia»
3. «dojmujący, wywołujący ból lub przykrość»
4. «niecierpiący zwłoki»
palić się
1. «ulegać działaniu ognia»
2. «dawać światło, ciepło, dym, płonąc lub żarząc się»
3. «być opanowanym przez jakieś silne, gwałtowne uczucie»
4. «odczuwać do kogoś silny pociąg seksualny»
5. «mieć na coś wielką ochotę»
palmy akademickie «wyróżnienie przyznawane przez Akademię Francuską uczonym, literatom, artystom za wybitne zasługi»
wapno palone «tlenek wapnia, biały proszek otrzymywany przez prażenie wapienia»

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

pal

Porady językowe

Pal to sześć!
1.03.2014
Skąd się wzięły powiedzenia Pal sześć i Pal diabli?
Nie pal jana
6.01.2014
Droga Redakcjo,
zastanawia mnie etymologia wyrażenia „Nie pal Jana (jana?)”. Bardzo proszę o wytłumaczenie, skąd wzięło się takie stwierdzenie.
Pozdrawiam
Palić za sobą mosty
10.12.2018
Będę wdzięczny za wyjaśnienie pochodzenia zwrotu palić za sobą mosty. Czy pochodzi on od jakiegoś historycznego wydarzenia, czy też jest po prostu owocem ludzkiej wyobraźni? Jedyny znany mi przypadek, gdy ktoś dosłownie odciął sobie drogę odwrotu, to wyprawa Cortesa do Meksyku. Ten jednak spalił okręty, nie mosty..

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
 • ... jego porzucenia.
  Świat odwraca się od papierosów. Jesteś nowoczesny - rzucasz
  palenie.

  TOBACOF(r)
  Życzymy Ci powodzenia Możesz przestać palić!
  Liczy się...
 • ... nie stracić gigantycznego kontraktu. Inna sprawa, że miasto też nie pali się do zapłaty odszkodowania, które według różnych szacunków mogłoby wynosić...

Encyklopedia PWN

bud. element konstrukcyjny w kształcie słupa wbijany w grunt (lub formowany w gruncie) w celu przeniesienia obciążenia na głębsze warstwy gruntu o większej nośności.
PAL, ang. Phase Alternative for Line,
system telewizji kolorowej będący modyfikacją systemu NTSC;
jeden z systemów telewizji EDTV stanowiący rozwinięcie systemu PAL; odznacza się lepszą od PAL jakością przesyłanego obrazu;
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Młodzieżowe Słowo Roku 2020

Przyłącz się do V edycji plebiscytu PWN i zgłoś swoją propozycję.
UWAGA! Zgłoszone słowo nie musi być nowe, slangowe, ani najczęstsze. Doceniamy istotność tematu oraz kreatywność języka!
Powiedz o plebiscycie swoim znajomym.

Głosy można oddawać do
30 listopada 2020 r.

Wyślij
Weź udział w akcji „Młodzieżowe Słowo Roku 2020”!