palatalna

Wielki słownik ortograficzny PWN

Słownik języka polskiego PWN

spółgłoska środkowojęzykowa, średniojęzykowa, miękka, palatalna «spółgłoska, przy której wymawianiu środek języka unosi się ku górze»
palatalny «o spółgłosce: miękki»
• palatalność

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego