palenie

Wielki słownik ortograficzny PWN*

PAL (= Polska Akademia Literatury) PAL-u a. ndm
PAL (= Phase Alternation Line – system telewizji kolorowej) PAL-u: system PAL

Słownik języka polskiego PWN*

bierne palenie «mimowolne wdychanie przez osobę niepalącą szkodliwych substancji wydzielających się podczas palenia tytoniu»
• bierny palacz
palący II «osoba, która pali papierosy»
• paląca
PAL «system telewizji kolorowej»

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego