palenie

Wielki słownik ortograficzny PWN

PAL (= Polska Akademia Literatury) PAL-u a. ndm
PAL (= Phase Alternation Line – system telewizji kolorowej) PAL-u: system PAL

Słownik języka polskiego PWN

bierne palenie «mimowolne wdychanie przez osobę niepalącą szkodliwych substancji wydzielających się podczas palenia tytoniu»
• bierny palacz
palący II «osoba, która pali papierosy»
• paląca
PAL «system telewizji kolorowej»

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

pal
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego