paleoklimatolog

Wielki słownik ortograficzny PWN

paleo•klimato•log -ogiem; -odzy a. -ogowie, -ogów

Słownik języka polskiego PWN

paleoklimatologia «nauka o kształtowaniu się klimatów i rozmieszczeniu stref klimatycznych w minionych epokach geologicznych i historycznych»
• paleoklimatologiczny • paleoklimatolog

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego