paleontologia

Wielki słownik ortograficzny PWN

paleon•to•logia -gii, -gię

Słownik języka polskiego PWN

paleontologia «nauka zajmująca się badaniem historii życia na Ziemi na podstawie szczątków i śladów życia organizmów roślinnych i zwierzęcych»
• paleontologiczny • paleontolog

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego