pali

Wielki słownik ortograficzny PWN

pali (język) ndm
PAL (= Polska Akademia Literatury) PAL-u a. ndm
PAL (= Phase Alternation Line – system telewizji kolorowej) PAL-u: system PAL

Słownik języka polskiego PWN

pali «najstarszy język średnioindoaryjski, używany do dziś jako język liturgiczny przez buddystów»
• palijski
PAL «system telewizji kolorowej»
palący II «osoba, która pali papierosy»
• paląca

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

pal
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego