palladiański

Wielki słownik ortograficzny PWN

Słownik języka polskiego PWN

palladianizm «klasycyzujący nurt w architekturze europejskiej XVIII w.»
• palladiański

Encyklopedia PWN

typ założenia pałacowego, rozwinięty w XVIII w. pod wpływem will A. Palladia (Villa Rotonda i inne)
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego