palma pierwszeństwa

Porady językowe

palma odbiła
6.05.2014
Jaka jest etymologia frazeologizmu odbiła komuś palma?

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
  • ... Jurę z Warszawy. Wszystkim uczestnikom konkursu dziękujemy i życzymy szczęścia.

    PALMA PIERWSZEŃSTWA
    Cała nasza partnerska dwunastka zdobyła swoimi zwierzeniami o charakterze osobistym...
  • ... teraz. Kino konkurowało z tradycją literacką, walczyło z literaturą o palmę pierwszeństwa w społecznej świadomości. Współbrzmiało z oczekiwaniami szerokiej publiczności. W tym...
  • ... był dotychczas własnością Abela. Abel zrozumiał wówczas, że może utracić palmę pierwszeństwa do najlepszych swych wyników. Nie było to dla niego sprawą...
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego