palmowy

Wielki słownik ortograficzny PWN

pal•mowy: liść palmowy, ale: Niedziela Palmowa

Słownik języka polskiego PWN

palma
1. «drzewo o wysokim, smukłym pniu zakończonym pióropuszem olbrzymich, sztywnych liści, rosnące w ciepłych krajach»
2. «gałązka lub pęk gałązek święcone w Kościele katolickim w ostatnią niedzielę przed Wielkanocą na pamiątkę wjazdu Chrystusa do Jerozolimy»
3. «znak w kształcie drzewa lub liścia palmy, noszony dawniej na mundurach, czapkach uczniowskich itp.»
4. daw. «pierwszeństwo, zwycięstwo, triumf»

• palmowy • palemka
łasza palmowa «drapieżny ssak podobny do kota, zamieszkujący środkową i południową Afrykę»
Niedziela Palmowa «ostatnia niedziela przed Wielkanocą»

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Porady językowe

różności
6.12.2002
Na tej stronie przymiotnik internetowy jest pisany z małej litery. Przyzwyczajony jednak jestem do pisania go z dużej litery (przyzwyczaili mnie do tego w jednej redakcji, z którą niegdyś współpracowałem), więc czy mam się teraz odzwyczajać? Ale Internet to chyba wciąż pisze się z dużej? I jeszcze jedno pytanie związane z pisownią wielkich liter. Jak piszemy środę popielcową, wielki post, niedzielę palmową czy Święto Konstytucji 3. Maja? Tak, jak mi się tu wydaje, czy inaczej? Mam nadzieję, że to nie zależy od subiektywnego podejścia, bo wtedy cukiernicy tłusty czwartek będą sobie pisać z dużej litery i będzie można im skoczyć. No i tyle.
Pozdrawiaki.
Betlejem, Nazaret, Jerozolima, Jeruzalem
18.11.2004
Na którą sylabę powinien padać akcent w nazwach Betlejem, Nazaret, Jerozolima, Jeruzalem?

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
  • ... do rodziny. Zawsze tam dostawałem kawałek moskola. Natomiast w Niedzielę Palmową tradycyjnie święcono palmy, które przypominały wyglądem wiązanki kwiatów. Zamożniejsi gospodarze...
  • ... Arawaków. Tam został poczęstowany suszonymi liśćmi tytoniowymi, zawiniętymi w liście palmowe. Inna, że to Chińczycy jako pierwsi uprawiali tytoń i to...

Encyklopedia PWN

olej otrzymywany z miąższu owoców, także nasion, różnych gat. palm, gł. olejowca gwinejskiego (palmy olejowej);
złodziej palmowy, Birgus latro,
skorupiak z rzędu dziesięcionogów;
Palmowa Niedziela, dawniej Niedziela Kwietna,
w chrześcijaństwie ostatnia niedziela przed Wielkanocą rozpoczynająca Wielki Tydzień;
palmowe mleko, mleko kokosowe,
biały, słodki, orzeźwiający płyn wypełniający młode nasiona kokosowca.
palmowe wino, ang. palm wine, fr. vin de palme,
napój alkoholowy (3–5% alkoholu) otrzymywany z soku różnych gat. palm (m.in. daktylowca i kokosowca);
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego