pamiętnikowy

Wielki słownik ortograficzny PWN

Słownik języka polskiego PWN

pamiętnik
1. «wspomnienia spisywane przez kogoś»
2. «album do wpisywania na pamiątkę wierszy, aforyzmów itp.»
3. «utwór literacki zawierający opis wydarzeń oparty na bezpośredniej obserwacji autora, jego wspomnieniach i przeżyciach»

• pamiętnikowy • pamiętniczek

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego