panier

Wielki słownik ortograficzny PWN*

panier (spoż.) -ru, -rze
panier (krynolina) -ra, -rze; -rów

Słownik języka polskiego PWN*

panier I, panierka «jajko i mąka lub tarta bułka, w których obtacza się przed smażeniem kawałki mięsa, ryb lub jarzyny»
panier II [wym. pańje] «krynolina spłaszczona z przodu i z tyłu, a rozszerzona po bokach, charakterystyczna dla okresu rokoka»

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego