panoński

Wielki słownik ortograficzny PWN

panoń•ski (od: Panonia); -scy

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
  • ... za pomocą sygnalizacji świetlnej. W ten sposób narodził się Limes Panoński, Alutanus i Danubiański w dzisiejszej Rumunii. Limesy docierały nawet w...
  • ... i zboża, tryskają trzy gorące źródła. Jedyna pozostałość po Morzu Panońskim. Odkryto je przypadkiem, szukając ropy naftowej i gazu ziemnego. To...

Encyklopedia PWN

archeol. kultura wczesnej epoki brązu (ok. 2000–1600 p.n.e.), wydzielona na terenie Panonii, między Dunajem a Drawą;
region w środkowej Europie, → Środkowodunajska, Nizina.
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego