parę

Wielki słownik ortograficzny PWN

parę -ru, -roma
par (tytuł) -rze; -rowie, -rów
par. (= paragraf)
para -rze, -rę; par
pará ndm: orzeszki pará
nie para: para nie para
par avion ndm
par force (gwałtem, siłą)

Słownik języka polskiego PWN

parę zob. I kilka.
paro-, paru- «pierwszy człon wyrazów złożonych wskazujący na parokrotne występowanie tego, co nazywa drugi człon złożenia»
par
1. «członek brytyjskiej Izby Lordów»
2. «we Francji w latach 1814–1848: członek wyższej izby parlamentu»
3. «w średniowieczu: członek grupy feudalnej złożonej z równych sobie wasali, podlegających jednemu seniorowi»

• parowski
para- «pierwszy człon wyrazów złożonych, oznaczający: niby, prawie, wyrażający podobieństwo do tego, co jest określane drugą częścią złożenia»
paru- zob. paro-.
orzeszki pará «jadalne nasiona orzesznicy wyniosłej»
para I
1. «substancja w stanie lotnym, tworząca się w czasie podgrzewania i stygnięcia cieczy lub ciał stałych»
2. «dech, tchnienie»

• parowy
para II
1. «dwie jednakowe lub podobne sztuki czegoś stanowiące pewną całość»
2. «dwa jednakowe i symetryczne narządy pełniące jednakową funkcję w organizmie»
3. «dwoje ludzi lub zwierząt»
4. «dwoje ludzi sympatyzujących ze sobą, zakochanych lub będących małżeństwem»
5. «przedmiot składający się z dwóch symetrycznych, złączonych części»
6. «jedna z dwóch sztuk lub istot stanowiących pewną całość»

• parka • pareczka
para III
1. «drobna moneta jugosłowiańska»
2. «dawna srebrna moneta turecka»
par avion [wym. parawją] «pocztą lotniczą (napis umieszczany na przesyłkach lotniczych)»
par excellence [wym. parekselãs] «w całym tego słowa znaczeniu, w najwyższym stopniu»
par exemple [wym. paregzãpl] «na przykład»

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Porady językowe

Zbliżyć się na parę kroków
1.06.2018
Szanowni Państwo!
Wciąż walczę z pewnym zdaniem, którego kłopotliwy fragment brzmi następująco: Dopiero zbliżenie się na parę kroków pozwalało dostrzec pewną zależność. No i właśnie coś mi podpowiada, że na parę kroków to nie jest poprawna forma… Czy jednak na pewno? Jeśli tak, to czym mogłabym te parę kroków zastąpić?
urzędujące pary małżeńskie
10.05.2013
Prezydenta wraz z małżonką określa się mianem pary prezydenckiej. Czy podobnie możemy postąpić w przypadku wójta, burmistrza, starosty, wojewody wraz z ich małżonkami i określić ich jako para: wójtowska, burmistrzowska, starościńska, wojewódzka?
nazwy par małżeńskich
10.07.2003
Szanowni Państwo!
Za dwa miesiące biorę ślub, w związku z czym zaczęłam wypełniać zaproszenia. I tu pojawił się problem. Chodzi mi o odmianę nazwisk. Na przykład moja ciocia ma na nazwisko Zachara: czy w takim razie małżeństwo nazywa się „państwo Zacharowie”, czy bez odmiany: „państwo Zachara”? A co z nazwiskiem „Wyczesany”? Przecież oni w liczbie mnogiej nie są chyba „Wyczesani”?
Prosze o pomoc, bo nie chciałabym popełnić jakiejś gafy.
Anna Moszyńska

Ciekawostki

Mówimy „Cała para poszła w gwizdek”, jeśli czyjaś energia wyczerpała się na samych deklaracjach i zabrakło jej na realizację czegoś.
Mówimy „Nieszczęścia chodzą parami”, mając na myśli to, że jedno niepowodzenie pociąga za sobą szereg innych.

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
  • ... na zesłaniu, w sklepie monopolowym. Gruba była, że ja pierdolę. Parę razy widziałam, jak jakiś pijaczek wylatywał od niej, ze sklepu...
  • ... pierwszej części: sprawdził się znakomicie, a znalezienie drugiej takiej zabawowej pary zajęłoby producentom naprawdę sporo czasu. Przede wszystkim zaś dlatego, że...
  • ... 5 proc. W Polsce temat ten nadal wywołuje burzliwy sprzeciw. Pary gejowskie mieszkające w małych miasteczkach budzą agresję i można by...

Encyklopedia PWN

fiz. substancja w fazie gazowej, w temperaturze niższej od temperatury krytycznej (stan krytyczny);
Pará, Rio do Pará,
południowe ramię ujścia Amazonki do zat. Marajó (O. Atlantycki), w Brazylii (stan Pará);
m. w zachodnim Bhutanie, w Wysokich Himalajach, na wys. 2290 m, nad rz. Paro.
par
[łac., ‘równy’],
fr. pair, ang. peer,
członek wybranej grupy lub ogółu arystokracji w niektórych krajach zachodnioeuropejskich;
para-
[gr. pará ‘przy’, ‘obok’, ‘poza (czymś)’],
pierwszy człon wyrazów mający znaczenie: niby, prawie;
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Młodzieżowe Słowo Roku 2020

Przyłącz się do V edycji plebiscytu PWN i zgłoś swoją propozycję.
UWAGA! Zgłoszone słowo nie musi być nowe, slangowe, ani najczęstsze. Doceniamy istotność tematu oraz kreatywność języka!
Powiedz o plebiscycie swoim znajomym.

Głosy można oddawać do
30 listopada 2020 r.

Wyślij
Weź udział w akcji „Młodzieżowe Słowo Roku 2020”!