parametry

Wielki słownik ortograficzny PWN

parametr -ru, -rze; -rów

Słownik języka polskiego PWN

parametr
1. «zmienna, którą przyjmuje się za stałą w danym zagadnieniu, aby podkreślić jej odmienną rolę w porównaniu z innymi zmiennymi»
2. «wielkość charakterystyczna dla danego materiału, procesu lub urządzenia»

• parametryczny

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Porady językowe

interwał punktów odbioru
4.12.2018
Dzień dobry,
chciałbym zapytać o zapis nazwy parametru technicznego. Sytuacja jest następująca: są punkty ułożone w linii, ze stałym krokiem odległości pomiędzy punktami. W takim wypadku parametrem opisującym tą stałą odległość pomiędzy punktami będzie interwał np. o wartości 25 m. Pytanie: czy nazwa tego parametru to Interwał punktu odbioru, czy może Interwał punktów odbioru (lp. czy lm.?)? Np. w języku angielskim stosowany jest zwrot Receiver point interval, czyli jako lp.
Angelika
13.05.2009
Szanowni Państwo,
od pewnego czasu frapuje mnie imię Angelika. Zgodnie z zasadami pisowni dostępnymi w słowniku ortograficznym tego serwisu w imionach osób narodowości polskiej należy zastąpić obce znaki rodzimymi. Równocześnie w wyżej wymienionym słowniku znajduję jedynie Angelikę zamiast (zgodnej z wymową) Andżeliki. Czy jest to związane ze zwyczajem językowym czy rozpowszechnionym błędem?
Nazwano, jak następuje
1.02.2016
Szanowni Państwo,
czy mógłbym prosić o głębsze wyjaśnienie co do odpowiedzi Różności interpunkcyjne?
Co to znaczy, że „konstrukcja »nazwano, jak następuje« może być fragmentem wypowiedzenia złożonego"? A może nie być? Wydaje mi się, że jak wprowadza zdanie podrzędne i przecinek jest konieczny. Chodzi o taki przykład:
parametry systemu nazwano, jak następuje: (…) [tu rozpoczyna się wielolinijkowa lista wyliczeniowa].
Z wyrazami szacunku
Czytelnik

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
 • ... dla różnych warunków eksploatacji zostały zestawione w tabeli 3.1.


  Parametr B dla różnych warunków eksploatacji w tabeli 3.2.  Parametry...
 • ... jak:
  a) funkcja i parametry dyskretne autokorelacji,
  b) funkcja i
  parametry korelacji wzajemnej,
  c) parametry gęstości widmowej mocy,
  d) parametry gęstości...
 • ... dokładnie w sposób przewidywany przez te równania, dlatego mierząc odpowiednie parametry można sprawdzić, czy rzeczywiście jego ruch posiada atraktor Lorenza. Wprawdzie...

Encyklopedia PWN

fiz. wielkości fizyczne określające stan układu makroskopowego;
mat. liczby w syntetyczny sposób opisujące własności populacji (inaczej: charakteryzujące rozkład prawdopodobieństwa), np. wartość oczekiwana, wariancja, mediana.
fiz. wielkości charakteryzujące stan układu termodynamicznego.
parametr
[gr.],
mat. zmienna, która w równaniach odgrywa odmienną rolę niż inne zmienne;
parametr
[gr.],
fiz., techn. wielkość fiz. charakteryzująca dane ciało (p. jest np. gęst.), proces (np. szybkość), element lub urządzenie (np. masa, wymiary).
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Młodzieżowe Słowo Roku 2020

Przyłącz się do V edycji plebiscytu PWN i zgłoś swoją propozycję.
UWAGA! Zgłoszone słowo nie musi być nowe, slangowe, ani najczęstsze. Doceniamy istotność tematu oraz kreatywność języka!
Powiedz o plebiscycie swoim znajomym.

Głosy można oddawać do
30 listopada 2020 r.

Wyślij
Weź udział w akcji „Młodzieżowe Słowo Roku 2020”!