partanina

Wielki słownik ortograficzny PWN

partanina -nie, -nę

Słownik języka polskiego PWN

partanina
1. pot. «praca wykonana źle, nieudolnie lub niedbale»
2. pot. «niewielka, słabo płatna robota»

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
  • ... jednakże całkowicie wykluczały jakąkolwiek działalność poza terenem macierzystego biura. Żadnych partanin, żadnych prac zleconych, żadnych dodatkowych zarobków na boku! Wszystkie siły...

Synonimy

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego