partaninka

Wielki słownik ortograficzny PWN

partanin•ka -n•ce, -n•kę; -nek

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
  • ... dla spójności i logiki całego tekstu. Czyniąc z obowiązującego prawa partaninkę parlamentarzyści nie szanują sami siebie, by o adresatach norm nie...
  • ... Tadżi, ale nie był Tadżykiem, ścibolił sandałki, chwytał się każdej partaninki, aby zarobić, biedził się i ślęczał całymi dniami, zaś do...
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego