patrologia

Wielki słownik ortograficzny PWN

patro•logia -gii, -gię

Słownik języka polskiego PWN

patrologia «dział historii literatury lub teologii badający życie i twórczość Ojców Kościoła»
• patrologiczny

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
  • ... przemiał dziesiątki egzemplarzy dzieł św. Jana Chryzostoma!). W seminariach wykładali patrologię niepatrologowie, łacina w odwrocie, nie mówiąc o grece. Zrobiliśmy analizę...
  • ... Ojcowie żywi" rozchodzi się, a i inne publikacje z dziedziny patrologii długo w księgarniach nie przebywają. Myślę więc, że jest tylko...
  • ... własnego podwórka. W 1974 byt jeden pracownik samodzielny z dziedziny patrologii, wydawnictwa patrystyczne rachitycznie wegetowały (oddano na przemiał dziesiątki egzemplarzy dzieł...

Encyklopedia PWN

patrologia
[gr. patḗr ‘ojciec’, lógos ‘słowo’, ‘nauka’],
dział historii literatury wczesnochrześcijańskiej, którego przedmiotem jest poznawanie życia i spuścizny Ojców Kościoła;
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego