pełnomocnictwo

Słownik języka polskiego PWN*

pełnomocnictwo «upoważnienie do prowadzenia jakichś spraw w czyimś imieniu; też: dokument stwierdzający takie upoważnienie»
pełnomocnictwo procesowe «upoważnienie do zastępowania kogoś w procesie sądowym»
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego