peem

Wielki słownik ortograficzny PWN

peem (= pistolet maszynowy) -mu, -mie; -mów a. pm

Słownik języka polskiego PWN

peem [wym. peem] «pistolet maszynowy»

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego