pejzażyk

Wielki słownik ortograficzny PWN

pej•zażyk -ka a. -ku, -kiem; -ków

Słownik języka polskiego PWN

pejzaż
1. «krajobraz»
2. «obraz, fotografia itp. przedstawiające krajobraz»
3. «ogół faktów, wydarzeń itp. składających się na jakieś zjawisko»

• pejzażowy • pejzażyk

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Synonimy

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego