perfekt

Wielki słownik ortograficzny PWN*

per•fekt (przysłówek a. przymiotnik, np. Zna angielski perfekt; Ona jest perfekt w tym, co robi.) ndm

Słownik języka polskiego PWN*

perfekt [wym. perfekt] «świetnie, biegle»

Synonimy

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego