persona

Wielki słownik ortograficzny PWN

per•sona -onie, -onę; -on

Słownik języka polskiego PWN

persona
1. «człowiek, osoba»
2. «ironicznie o kimś mającym duże znaczenie»
in persona «osobiście»
persona grata
1. «osoba mile widziana w jakimś środowisku lub towarzystwie»
2. «przedstawiciel dyplomatyczny jakiegoś państwa, który w momencie akredytacji nie budzi żadnych zastrzeżeń»
persona non grata
1. «osoba niemile widziana»
2. «przedstawiciel dyplomatyczny, którego obecność na terytorium państwa przyjmującego stała się niepożądana»

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Porady językowe

O nazwie gry komputerowej HλLF-LIFE (Half-Life)
13.06.2017
Chciałem zapytać, jak wygląda sytuacja odmiany stylizowanych nazw własnych (głównie anglojęzycznych). W sytuacjach, gdy niektóre litery w nazwie są zastępowane symbolami lub cyframi, narzucana jest pisownia samymi wielkimi lub małymi literami itp. Spotkałem się ze stwierdzeniem, że stylizacja przy odmianie powinna zostać usunięta (np. w mianowniku HλLF-LIFE, ale w dopełniaczu powinno być Half-life’a). Czy są jakieś normy, które dyktują, w jaki sposób powinno się odmieniać takie wyrazy?

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
  • ... biega po teatrze... strata czasu wszystkich tych ważnych, wielkich teatralnych person napełnia ją przerażeniem... podaje posiłki, dogląda... Stale zagląda, coś sprawdza...
  • ... większy, że hitowe gry wykonuje się w technice prezentacji "first person perspective". Oznacza to, że gracz patrzy na świat oczami prowadzonej...
  • ... Wizczykowi pozwolono opuścić terytorium tego państwa bez uznania go za persona non grata. Jego rzekome działania szpiegowskie uznane zostały natomiast za...

Encyklopedia PWN

persona
[łac.],
daw.
persona grata
[łac., ‘osoba mile widziana’],
osoba, której kandydatura na stanowisko szefa misji dyplomatycznej nie budzi zastrzeżeń państwa przyjmującego, co wyraża się w udzieleniu jej agremént;
przedstawiciel dyplomatyczny lub członek personelu dyplomatycznego, którego obecność na terytorium państwa przyjmującego stała się niepożądana;
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego