pięciuset-

Wielki słownik ortograficzny PWN

pięć•set pięciu•set
pięć•set sześć•dziesiąt pięć pięciu•set sześć•dziesięciu pięciu

Słownik języka polskiego PWN

pięćset «liczebnik główny oznaczający liczbę 500»
pięćset- «pierwszy człon wyrazów złożonych wskazujący, że to, co jest wymienione w drugiej części złożenia, występuje pięćset razy lub składa się z pięciuset jednostek»

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego