piękno-

Wielki słownik ortograficzny PWN

piękno -nie
pięknie; -ej

Słownik języka polskiego PWN

piękno
1. «zespół cech, który sprawia, że coś się podoba»
2. «wysoka wartość moralna»
piękno- «pierwszy człon wyrazów złożonych wskazujący na piękność tego, co nazywa drugi człon złożenia»
piękny
1. «odznaczający się pięknem kształtów, barw, dźwięków itp.»
2. «mający dużą wartość moralną»
3. «mający najlepsze cechy swojego gatunku, rodzaju itp. lub będący doskonałym w jakiejś dziedzinie»
4. «duży, pokaźny»
5. iron. «nie taki, jakiego się oczekuje»

• pięknie • piękniutki

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Porady językowe

dobro i piękno
8.06.2012
Wielki słownik poprawnej polszczyzny PWN podaje oboczne postacie Ms. lp. wyrazu dobro (o dobrze jest rzadszym wariantem regularnego o dobru), nie uwzględnia jednak hasła piękno. Czy i tu dopuszczalna jest oboczność miejscownika liczby pojedynczej?
piękna polszczyzna
18.01.2014
Co to właściwie znaczy mówić piękną polszczyzną? W jednym z wywiadów dziennikarka Katarzyna Dowbor wyznała, że jej syn Maciej „mówi piękną polszczyzną, co było przestrzegane w naszym domu”. Czy piękna polszczyzna to unikanie wulgaryzmów, słów potocznych, wyrażeń slangowych itp.? Za to silenie się na wykwintność wypowiedzi z Mickiewiczem czy Słowackim w ręku? Staram się mówić przede wszystkim poprawnie, prosto i zrozumiale, ale czy powinienem też kłaść nacisk na jakieś piękno wypowiedzi?
Bardzo pięknie
20.03.2018
Czy mówienie bardzo pięknie jest błędem?

Pozdrawiam serdecznie i bardzo proszę o odpowiedź
Łukasz S.

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
  • ... kłania się również, patrzy na topielca) Spójrz tylko hrabio, jaka piękna mewa (pokazuje do góry. Lokaj patrzy do góry) ...Na co...
  • ... warstw i odłamów społeczeństwa. Stanowią też one - podobnie jak literatura piękna - skuteczny instrument kształtowania wzorów i ideałów życiowych oraz społeczno-kulturowej...
  • ... świecie. Po południu na cmentarzu Pirere-Lachaise
    przed grobem Chopina,
    pięknie na ten dzień odnowionym, co jest zasługą
    władz Paryża, złożyli...

Encyklopedia PWN

fiz. jedna z liczb → kwantowych, charakteryzująca hadrony.
zmysł piękna
(ang. sense of beauty),
filoz. określenie oznaczające wrodzoną człowiekowi wrażliwość na piękno, stanowiącą warunek doznawania przyjemności estetycznej i zdolności do wydawania estetycznych sądów.
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego