piłować

Słownik języka polskiego PWN*

piłować
1. «przecinać coś piłą lub piłką»
2. «ścierać, wygładzać coś pilnikiem»
3. pot. «niewprawnie grać na jakimś instrumencie, zwykle smyczkowym»
4. pot. «grać, ćwiczyć ciągle ten sam utwór»
5. pot. «nadmiernie lub nieumiejętnie obciążać jakiś silnik, jakąś maszynę»
6. pot. «męczyć kogoś uporczywym powtarzaniem czegoś»
7. pot. «uporczywie domagać się czegoś»

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  

Synonimy

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego