pieczarkarz

Wielki słownik ortograficzny PWN

pieczar•karz -rza; -rze, -rzy

Słownik języka polskiego PWN

pieczarkarz «ten, kto hoduje pieczarki»
• pieczarkarski • pieczarkarstwo
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego