pieniążki

Wielki słownik ortograficzny PWN*

Pieniążek (nazwisko) -ż•ka, -ż•kiem; -ż•kowie, -ż•ków
Hasło obecne w wyd. III WSO, pominięte w wyd. IV.
pieniążek (mały pieniądz) -ż•ka, -ż•kiem; -ż•ki, -ż•ków

Słownik języka polskiego PWN*

pieniądze «majątek, zasoby pieniężne»
• pieniążki
pieniądz
1. «środek płatniczy przyjmowany w zamian za towary i usługi lub zwalniający od zobowiązań»
2. «moneta lub banknot obiegowy»

• pieniężny • pieniężnie • pieniążek • pieniąch
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego