pieprznięty

Wielki słownik ortograficzny PWN*

pieprz•nięty (pot.) -ęci
pieprz•nąć -nę, -ną; -nij•cie; -nął, -nęła, -nęli; -nąwszy; -nięty

Słownik języka polskiego PWN*

pieprznięty posp. «niezrównoważony, niespełna rozumu»
pieprznąć
1. posp. «rzucić coś z wielką siłą»
2. posp. «uderzyć czymś w coś»
3. posp. «przewrócić się»
pieprzny
1. «o potrawach, napojach: mający w sobie dużo pieprzu»
2. «rubaszny, nieprzyzwoity»

• pieprznie • pieprzność

Synonimy

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego