pierwotny

Wielki słownik ortograficzny PWN

Słownik języka polskiego PWN

pierwotny
1. «taki, który istniał bardzo dawno temu, w początkach»
2. «nietknięty wpływami cywilizacji i kultury»
3. «taki, jaki był przed zmianami»

• pierwotnie • pierwotność
człowiek jaskiniowy, pierwotny «człowiek z okresu przedhistorycznego»
krajobraz naturalny, pierwotny «krajobraz zachowany w pierwotnej postaci»
rynek pierwotny papierów wartościowych «rynek, na którym dokonuje się sprzedaży emitowanych papierów wartościowych ich pierwszym posiadaczom»
przegroda pierwotna «przegroda w cytoplazmie komórki oddzielająca od siebie dwie nowo powstałe komórki potomne»
skały pierwotne «skały krystaliczne pochodzące z najstarszych epok geologicznych»
uzwojenie pierwotne «uzwojenie, do którego doprowadzana jest moc elektryczna»
wspólnota pierwotna «formacja społeczna występująca w społeczeństwach pierwotnych, opierająca się na wspólnej pracy i własności narzędzi oraz na równym podziale produktów»

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Porady językowe

pierwszy i pierwotny
14.12.2014
Chciał bym poznać etymologie słów pierwszy i pierwotny.
na rynku wtórnym i pierwotnym
3.01.2007
Witam,
mam pytanie. Która z konstrukcji jest poprawna: na rynkach: wtórnym i pierwotnym, na rynku wtórnym i pierwotnym, czy na rynkach wtórnym i pierwotnym? Chodzi mi oczywiście o liczbę rzeczownika i ewentualnie obecność znaku interpunkcyjnego. Prosiłabym też o uzasadnienie odpowiedzi:)
Procent i %, ale wyłącznie procentowy
25.05.2018
Dzień dobry,
zwracam się z prośbą o wyjaśnienie, która forma zapisu jest prawidłowa.
1. Kwota uwzględnia 11% upustu w stosunku do pierwotnej propozycji cenowej – czyli Kwota uwzględnia jedenaście procent upustu (...)
czy
2. Kwota zawiera 11% upust w stosunku do pierwotnej propozycji cenowej – czytam to zdanie wówczas Kwota uwzględnia jedenastoprocentowy upust (...). A może prawidłowy zapis takiego zdania powinien być Kwota uwzględnia 11-procentowy upust (...)?

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
  • ... już w XII wieku, rozpoczęli "palenie wina", co oznaczało jego pierwotną destylację. Niedługo potem koniak popłynął w świat - w dosłownym tego...
  • ... inną, odwróconą miłością. Proces był następujący: rozczarowanie i zawód złamały pierwotne uczucie, tak że nic poza rozczarowaniem i zazdrością nie pozostało...
  • ... tak zakomponowanego tekstu mszalnego
    różniła się zasadniczo od jego struktury
    pierwotnej, liturgicznej. W rezultacie
    jednak, zabieg ten pozwalał na tworzenie bardziej...

Encyklopedia PWN

hel powstały w wyniku reakcji termojądrowych w czasie Wielkiego Wybuchu
ekon. rynek, na którym po raz pierwszy są nabywane papiery wartościowe od emitenta lub subemitenta (czyli podmiotu, który na mocy umowy z emitentem nabywa papiery wartościowe emitenta celem ich dalszej odsprzedaży);
bot. tkanka roślin naczyniowych powstająca z pramiazgi (prokambium);
lasy, które istnieją nieprzerwanie w danym miejscu przez długi okres, przynajmniej w czasach historycznych (np. od 1000 lat);
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego