pierwszak

Wielki słownik ortograficzny PWN

pierw•szak -aka, -akiem; te -aki, ci -acy, -aków

Słownik języka polskiego PWN

pierwszak pot. «uczeń pierwszej klasy szkoły podstawowej»

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego