piorunem

Wielki słownik ortograficzny PWN

piorun -na a. -nu, -nie; -nów

Słownik języka polskiego PWN

piorunem pot. «bardzo szybko»
piorun «potężne wyładowanie elektryczne pomiędzy dwiema chmurami albo pomiędzy chmurą a ziemią, któremu towarzyszy huk i błyskawica»
piorun kulisty «piorun w kształcie ognistej kuli»

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego