plaga

Wielki słownik ortograficzny PWN

plaga pladze, plagę; plag

Słownik języka polskiego PWN

plaga «zjawisko groźne, szerzące się i trudne do opanowania; też: coś dokuczliwego»
plagi egipskie «w Biblii: nieszczęścia, które spadły na Egipt jako kara za zatrzymanie Żydów w niewoli»

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego