planowo

Słownik języka polskiego PWN*

planowy
1. «realizowany według jakiegoś planu, zgodny z planem»
2. «uporządkowany, systematyczny»

• planowo

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego