plasowanie

Słownik języka polskiego PWN*

plasować
1. «umieszczać w jakiejś klasyfikacji»
2. «kierować piłkę dokładnie w oznaczone miejsce»
3. daw. «umieszczać, lokować gdzieś kogoś, coś»
plasować się
1. «zajmować któreś miejsce w jakiejś klasyfikacji»
2. daw. «zajmować gdzieś miejsce»
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego