plastyk

Wielki słownik ortograficzny PWN*

plastyk (artysta) -yka, B.= D., -ykiem; -ycy, -yków
plastyk (tworzywo; wyrób z plastyku) -yku, B.= M., -ykiem; -yki, -yków a. plastik

Słownik języka polskiego PWN*

plastyka
1. «dziedzina sztuki obejmująca architekturę, rzeźbę, malarstwo, grafikę itp.»
2. «modelowanie w miękkim materiale»
3. «przedmiot w szkole lub zajęcia pozaszkolne, na których uczniowie rysują, malują, rzeźbią oraz poznają podstawowe wiadomości dotyczące sztuk plastycznych; też: lekcja tego przedmiotu»
4. «wyrazistość, bryłowatość form, kształtów»
5. «sugestywne, obrazowe przedstawienie, opisanie postaci, sytuacji itp.»
6. środ. «chirurgia lub operacja plastyczna»
7. środ. «rodzaj gimnastyki przy muzyce wyrabiającej harmonię ruchów»

• plastyk • plastyczka
plastik, plastyk
1. «tworzywo sztuczne»
2. «odmiana materiału wybuchowego będąca mieszaniną silnych materiałów wybuchowych z substancjami uplastyczniającymi i wiążącymi»

• plastikowy, plastykowy

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  

Synonimy

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego