pleść

Wielki słownik ortograficzny PWN

pleść plotę, pleciesz, plotą; pleć•cie; plótł, plotła, pletli; pleciony
pleść się plecie się, plotą się

Słownik języka polskiego PWN

pleść
1. «łączyć pasma, pręty itp., przekładając jedne przed drugie»
2. pot. «mówić bez sensu»
pleść się «wić się wokół czegoś lub przeplatać się z czymś»
pleć «wyrywać chwasty spośród roślin uprawnych»

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego