plebs

Wielki słownik ortograficzny PWN

plebs -b•su, -b•sie

Słownik języka polskiego PWN

plebs
1. «ogół ludzi niewykształconych i niezamożnych, mających obojętny stosunek do kultury»
2. «w dawnej Polsce: warstwa społeczna nienależąca do stanu szlacheckiego»
3. «w starożytnym Rzymie: warstwa obywateli wolnych, ale niemających pełni praw politycznych»

• plebejski • plebejskość • plebejusz • plebejuszowski • plebejuszka, plebejka

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Porady językowe

gnida dworska
31.03.2010
Szanowni Państwo!
Zastanawia mnie określenie, czy może raczej wyzwisko, gnida dworska. Gnidę jeszcze rozumiem, ale czemu ona ma być dworska?
Z poważaniem – Karoń

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
  • ... przed magnaterią jak i mieszczaństwo i chłopów przed szlachtą, a plebs miejski przed patrycjatem. Aby zapobiec uciskowi pańszczyźnianemu, Frycz postulował przyznanie...
  • ... babcie chcą przekonać przyjezdnych (jeśli zniżą się do rozmowy z plebsem), że właśnie tu, w Palm Beach, znajduje się mityczna "fontanna...
  • ... restauracji sprzymierzały się postępowe elementy uboższej szlachty, burżuazji, inteligencji i plebsu miejskiego; krzewiły się związki tajne, wywodzące się ze wzorów masońskich...

Encyklopedia PWN

plebs
[łac.],
stosowane w historiografii określenie najniższej grupy społecznej w miastach europejskich w średniowieczu i czasach nowożytnych do schyłku XVIII w.;
plebs
[łac.],
warstwa społeczna w starożytnym Rzymie;

Synonimy

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego