połączenie

Wielki słownik ortograficzny PWN

połączenie; -czeń
połączyć -czę, -czą; -cz•cie

Słownik języka polskiego PWN

połączenie
1. «element łączący lub sposób łączenia elementów jakiejś całości»
2. «zestawienie jakichś przedmiotów lub zjawisk, tworzące pewną całość, kompozycję itp.»
3. «łączność między jakimiś miejscami utrzymywana za pomocą publicznych środków lokomocji; też: środek lokomocji kursujący między tymi miejscami»
4. «możliwość rozmowy telefonicznej lub sama rozmowa»

• połączeniowy
bezpośrednie połączenie (komunikacyjne) «możliwość przejazdu z jednego miejsca do drugiego jednym środkiem lokomocji»

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego