pożądanie

Wielki słownik ortograficzny PWN

pożądać -am, -ają
pożądany; -ni

Słownik języka polskiego PWN

pożądanie
1. «silny pociąg fizyczny»
2. «wielka chęć posiadania czegoś»
pożądać
1. «bardzo czegoś pragnąć»
2. «czuć do kogoś silny pociąg fizyczny»
pożądany «taki, którego obecność jest mile widziana lub który odpowiada oczekiwaniom»

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego