podbijak

Wielki słownik ortograficzny PWN

pod•bijak -ka, -kiem; -ki, -ków

Słownik języka polskiego PWN

podbijak
1. «kij do podbijania piłki w grze w palanta lub kwadranta»
2. «narzędzie do ubijania podsypki pod podkładami kolejowymi przy budowie lub naprawie torów»

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Synonimy

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego