podbijak

Wielki słownik ortograficzny PWN

pod•bijak -ka, -kiem; -ki, -ków

Słownik języka polskiego PWN

podbijak
1. «kij do podbijania piłki w grze w palanta lub kwadranta»
2. «narzędzie do ubijania podsypki pod podkładami kolejowymi przy budowie lub naprawie torów»

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Synonimy

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego