podejmować

Słownik języka polskiego PWN*

podjąćpodejmować
1. «unieść w górę»
2. «przedsięwziąć jakieś działanie, rozpocząć coś, zwykle ponownie»
3. «zareagować na coś działaniem»
4. «przyłączyć się do rozmowy, śpiewu itp.»
5. «przyjąć kogoś jako gościa»
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego