podkuwka

Wielki słownik ortograficzny PWN

pod•kuw•ka (dolne okucie sań) -w•ce, -w•kę; -wek

Słownik języka polskiego PWN

podkuwka «dolne okucie sań»

Ciekawostki

PODKÓWKA, PODKUWKA
Podkówka to mała podkowa, podkuwka to dolne podkucie sań. Etymologicznie uzasadniona byłaby pisownia obu wyrazów przez ó, dzisiejsze kuć powstało bowiem z form czasu teraźniejszego dawnego czasownika kować, por. kowal, kowadło, kowalik (ptak), okowy, a z drugiej strony np. kuźnia i potoczne kujon – wszystkie z tej samej rodziny.
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego