podlecieć

Wielki słownik ortograficzny PWN

pod•lecieć -lecę, -lecą; -leć•cie; -leciał, -lecieli
pod•leć -leję, -leją; -lej•cie; -lał, -leli

Słownik języka polskiego PWN

podleciećpodlatywać
1. «wzbić się w powietrze na niewielką odległość lub lecąc, zbliżyć się do czegoś, do kogoś»
2. pot. «biegnąc, zbliżyć się do kogoś lub czegoś»
podleć
1. «stawać się podłym»
2. «stawać się marnym, lichym»

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego